نمایش «کارنامه‌ی بندار بیدخش»

کارنامه بندار بیدخش یکی از سه برخوانی‌های زیبا و باشکوه بهرام بیضایی است.

چه شد که این متن را برای کار به دست گرفتیم بماند. اما تا آنجا که توانستیم با گروه کوشش کردیم که ارزش کار حفظ شود. البته بسی مشکل بود چرا که با یک متن بسیار سنگین هم از نظر حجم و هم از نظر زبان روبرو بودیم. و البته خوانشی هم که من از متن داشتم کار را مشکل تر هم می‌کرد. و به هر حال شد آنچه که شد و تجربه خوبی بود که یادش را به نکویی می‌کنیم.


کارنامه بندار بیدخش
نویسنده : بهرام بیضایی

کارگردان : امین اسکندری

بازیگران ( برخوان ها):

حسام شیخ الحکمایی
محمد خالقی